Ładowanie…

Zakończenie XIII edycji

Dnia 23 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie XIII edycji Studiów podyplomowych Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji, realizowanych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. W edycji uczestniczyła rekordowa liczba 49 Słuchaczy, co niewątpliwie związane było z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w skrócie RODO.

W uroczystości wręczenia dyplomów wzięli udział Prodziekan ds. Dydaktycznych kierunków Informatyka oraz Inżynieria Biomedyczna dr Katarzyna Trynda, Kierownik Studiów podyplomowych prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, Zastępca Kierownika Studiów dr Małgorzata Gajos-Gržetić. Wraz z dyplomem każdy Słuchacz otrzymał Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej. Dokumenty zostały wręczone w okazjonalnej teczce 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorzy serdecznie zapraszają na XIV edycję Studiów, na którą rekrutacja kończy się 21 września 2018 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Studiów www.psoin.us.edu.pl .