Ładowanie…

Rekrutacja trwa | Edycja 2021/2022 w trybie zdalnym

Szanowni Kandydaci na Studia Podyplomowe: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi formy realizacji tegorocznej edycji Studiów (stacjonarna, zdalna, hybrydowa), a równocześnie zainteresowaniem formą zdalną, uprzejmie informujemy:

  • studia zgodnie z programem w około 30% godzin są realizowane w formie e-learningu (na platformie Moodle, asynchronicznie z możliwością kontaktu z prowadzącym),
  • pozostałe godziny, z założenia planowane jako stacjonarne, ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną  planowane są do realizacji w systemie zdalnym (na platformie Teams – wykłady, ćwiczenia, seminaria, kontakt z prowadzącym), z możliwością – jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli i uczestnicy Studiów wyrażą taką wolę – zmiany wybranych zajęć z formy zdalnej na formę stacjonarną,
  • procedura obrony pracy dyplomowej obywa się w systemie zdalnym, za pośrednictwem platformy Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Zapraszamy