Loading…

Opłaty

Opłata za Studia wynosi 3 800 zł, wnoszona jest semestralnie w wysokości 1 900 zł za jeden semestr:
– przy jednorazowej wpłacie za semestr, przed rozpoczęciem semestru, obowiązuje 5% bonifikata i opłata wynosi – 1805 zł
– opłata ratalna 1 900 zł (płatna w 3 ratach: 640 zł, 630 zł, 630 zł)

Opłaty za usługi edukacyjne należy wpłacać na indywidualne konta studenckie. Słuchacz powinien mogą sprawdzić numer konta, logując się w serwisie USOSweb.
Numer konta dostępny jest w serwisie USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH.

Słuchacze, którzy studiują kilka kierunków na różnych wydziałach, posiadają kilka różnych numerów kont, w zależności od liczby wydziałów.