Ładowanie…

Podstawy prawne

Zarządzenia Rektora ogólne o studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim

 1. Regulamin Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim
  Uchwała Senatu nr 492/2020 Senatu UŚ
 2. Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  Uchwała nr 216/2021
 3. Zawieranie umów dotyczących warunków odpłatności za studia podyplomowe
  Zarządzenie nr 154/2021 
 4. Udostępnianie prac dyplomowych (magisterskich/licencjackich/inżynierskich), prac końcowych studiów podyplomowych oraz rozpraw doktorskich zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego
  Zarządzenie nr 176/2018 
 5. Prowadzenie dokumentacji studiów podyplomowych z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
  Zarządzenie nr 39/2009

Zarządzenia Rektora o studiach podyplomowych Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

 1. Zmiana planu Studiów Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”
  Zarządzenie nr 122/2020
 2. Zmiana planu Studiów Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”
  Zarządzenie nr 67/2017
 3. Zmiana planu Studiów Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”
  Zarządzenie nr 54/2012
 4. Zmiana planu Studiów Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”
  Zarządzenie 72/2010
 5. Utworzenie Studiów Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”
  Zarządzenie 52/2009