Loading…

Podstawy prawne

Regulamin Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim
Uchwała Senatu nr 155 Senatu UŚ
Zawieranie umów dotyczących warunków odpłatności za studia podyplomowe
Zarządzenie nr 173/2014 
Zasady i terminy wnoszenia opłat
Uchwała nr 351/2014
Prowadzenie dokumentacji studiów podyplomowych z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
Zarządzenie nr 39/2009
Zmiana planu Studiów Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”
Zarządzenie nr 122/2020
Zmiana planu Studiów Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”
Zarządzenie nr 67/2017
Zmiana planu Studiów Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”
Zarządzenie nr 54/2012
Zmiana planu Studiów Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”
Zarządzenie 72/2010
Utworzenie Studiów Podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”
Zarządzenie 52/2009