Ładowanie…

Program

Nazwa przedmiotu Forma
zaliczenia
Liczba godzin  Punkty
 razem
 wykłady
 ćwiczenia
ECTS
 Ochrona informacji niejawnych EGZ 30 13 17 6
 Infrastruktura informacyjna ZAL 14 6 8 2
 Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego ZAL 8 6 2 1
 Bezpieczeństwo systemów
i sieci teleinformatycznych
ZAL 16 10 6 3
 Bezpieczeństwo przemysłowe
i tajemnica przedsiębiorstwa
ZAL 8 4 4 1
 Ochrona danych osobowych EGZ 30 16 14 6
 Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem
informacji oraz szacowanie i zarządzanie ryzykiem
ZAL 20 11 9 4
 Cyberterroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa
informacji w cyberprzestrzeni
ZAL 10 6 4 1
 Infrastruktura krytyczna i zarządzanie kryzysowe ZAL 6 4 2 1
 Archiwizacja dokumentów ZAL 6 4 2 1
 Seminarium dyplomowe ZAL 12 12 4
 Razem   160 80 80  30