Ładowanie…

Organizatorzy

Studia są organizowane i realizowane
na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego

Studia są zorganizowane przy udziale
Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

Studia odbywają się pod patronatem
Urzędu Ochrony Danych osobowych (UODO).