Loading…

Warunki rekrutacji

REKRUTACJA 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 rekrutacja na Studia podyplomowe przebiega centralnie, przez Internetową Rekrutację Kandydatów, w skrócie IRK. Rekrutację rozpoczynamy 1 czerwca 2021 r. od założenia konta w systemie https://irk.us.edu.pl/irk. Rekrutacja trwa do dnia 24 września 2021 r.

Po zapisaniu się w systemie IRK należy skompletować, podpisać i dostarczyć dokumenty do sekretariatu:

 • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 pokój nr 27.
 • przesłać pocztą na adres:
    Studia Podyplomowe
  „Ochrona informacji niejawnych oraz administracja bezpieczeństwa informacji”
  Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
  41-200 Sosnowiec,  ul. Żytnia 12

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (pobierz)
  • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz)
  • 2 zdjęcia
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej

Opłata za jeden  semestr:
– jednorazowa, przed rozpoczęciem semestru – 1805,-
– ratalna 1900,- (w 3 ratach: 640,-, 630,-, 630,-)